<
A pcarena.hu oldalak cookie-kat (sütiket) használnak!
A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a felhasználói élmény fokozásában. Az oldalon használt sütik emlékeztetik a bejelentkezési adataira, és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához.
A cookie-k elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. További információért olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.
Elfogadom
BELÉPÉS
6. JÓTÁLLÁS, A JÓTÁLLÁS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE,
KELLÉKSZAVATOSSÁG


6.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Internetes Áruházban forgalmazott Termékek használt Termékek, azokra az ÁSZF-ben rögzített szavatossági szabályok, továbbá a Szolgáltató, valamint a Termékek Gyártója által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. Tekintettel a Termékek használt voltára, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai a Szolgáltató által forgalmazott Termékekre nem vonatkoznak.

6.2. Tekintettel arra, hogy Igénybevevő sem az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, sem a Ptk. alapján nem minősül fogyasztónak, így a 2001. évi CVIII. törvény Szolgáltató és a Fogyasztó viszonyát rendező rendelkezései Igénybevevő vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

6.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen fejezetben meghatározott jótállás és szavatosság feltételeit az Igénybevevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően egyoldalúan módosítsa, vagy kiegészítse.

Jótállás

6.4. A Szolgáltató a jótállással kapcsolatos kötelezettségeit az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti.

6.5. A Szolgáltató az egyes Termékekre vállalt jótállás időtartamát a Honlapon tünteti fel. Amennyiben a Honlapon az adott Termékre vonatkozó jótállás időtartama nem kerül feltüntetésre, a Szolgáltató – eltérő megállapodás hiányában - az általa forgalmazott komplett számítógépekre és TFT monitorokra a Termék Igénybevevő vagy Igénybevevő képviseletében eljáró számára történő átadásától számított 12 (tizenkettő) hónap jótállást, minden egyéb más Termékre (ideértve az alkatrészt is) általánosan a Termék Igénybevevő vagy Igénybevevő képviseletében eljáró számára történő átadásától számított 6 (hat) hónap jótállást vállal.

6.6. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott Termékre a Termék gyártója által vállalt jótállási időből még hátra van, ez esetben a jótállás a Gyártó által megjelölt szakszervizben érvényesíthető. A jótállás érvényesítésének feltétele a Szolgáltató által a Termék értékesítésének vagy Szolgáltatás nyújtásának bizonylatául kibocsátott számla Igénybevevő által történő bemutatása.

6.7. A Felek a jótállás időtartama tekintetében a fentiektől abban az esetben térhetnek el, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.

6.8. A jótállási igény érvényesítésének feltételei:

(i) a Termék jótállási időn belül történő visszajuttatása a Szolgáltató részére, továbbá
(ii) a vásárlás tényének a Termék vásárlásakor kibocsátott számlával történő igazolása.

A hiba közlésére a Ptk. 6:162. § rendelkezései - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - értelemszerűen irányadók.

6.9. A Termék meghibásodása esetén a Szolgáltató átvételi elismervény ellenében átveszi az Igénybevevőtől a visszaszállított Terméket; a javított, vagy cserélt új Termék kizárólag ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak Szolgáltató részére történő átadásával vehető át.

6.10. A jótállási igény elvesztését vonják maguk után az alábbiak:
a) a jótállást jelző címke Termékről történő eltávolítása, letakarása vagy megsérülése;
b) a Termék helytelen üzembe helyezéséből, nem rendeltetésszerű, szakszerűtlen használatából, szállításából, tárolásából, átalakításából, bármilyen bővítéséből eredő meghibásodások;
c) a meghibásodás elemi csapás, túlfeszültség, vagy mechanikai sérülés miatt következett be;
d) a meghibásodott Terméket az Igénybevevő a Szolgáltató szervizétől eltérő szervizben javíttatta;
e) a Terméken elhelyezett azonosító címkét eltávolították, vagy megrongálódott;
f) ha a meghibásodás utólagosan beépített alkatrész hibájából, illetve módosítás során következett be.

6.11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fenti 6.10. pontban foglaltakból eredő bármely hiba esetén a jótállási igény elutasítására, emellett a fentiekkel kapcsolatban felmerült mindennemű költsége megtérítését követelheti az Igénybevevőtől.

A jótállási igény érvényesítése

6.12. Ha a Termék meghibásodására a jótállási időn belül kerül sor, és a jótállási igény érvényesítését kizáró okok nem állnak fenn, úgy az Igénybevevő a jótállási igényét - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint érvényesítheti azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Igénybevevő az elállás jogát kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha sem a Termék kijavítására, sem pedig a Termék kicserélésére nincs lehetőség.
Az Igénybevevő a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.

6.13. Csere esetén - amennyiben a hibás és a cserélt Termék között árkülönbözet áll fenn - az Igénybevevő köteles a hibás és a cserélt Termék napi ára közötti különbözetet megfizetni. Amennyiben az Igénybevevő a Termék cseréjét igényli, úgy a hibás Termék vételárának visszafizetésére nincs lehetőség.

6.14. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Terméket kizárólag funkcionális problémák esetében cserél, a Termék esztétikai hibái esetében a Termék cseréje nem követelhető.

6.15. A hibás Termék kicserélése esetén a Szolgáltató gazdagodási igénye a Ptk. 6:167. § alapján követelhető.

6.16. A jótállási igény érvényesítéséről - különös tekintettel a Termékek Szolgáltató részére történő be- illetve visszaszállításáról - az Igénybevevő köteles gondoskodni. A jótállási igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek az Igénybevevőt terhelik. A jótállási igény teljesítésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, a továbbiakban a Ptk. 6:166. § rendelkezései megfelelően irányadók.

6.17. A jótállási igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.

6.18. A jótállási igény ügyintézésére az alábbi módokon van lehetőség:
a) Személyesen, a Szolgáltató központi ügyfélszolgálatára történő beszállítással;
b) Csomagküldő szolgálattal történő megküldéssel;
c) Postai csomagként történő feladással;
d) Futárszolgálat által kézbesített csomagként;
e) Visszfuvarként, a futárszolgálat által kiszállított Termék átvételekor.

6.19. A hibás Terméket tartalmazó csomagnak lezártnak, biztonságosan kibéleltnek kell lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében.

6.20. A Szolgáltató kizárja a Termékek utánvétes csomagként történő átvételét.

6.21. A jótállási igény érvényesítése során cserélt, vagy javított Termékeket a Szolgáltató kiszállítja (kiszállíttatja) az Igénybevevő részére.

Kellékszavatosság

6.22. A Szolgáltató az általa forgalmazott Termékre (ideértve az alkatrészt is) – tekintettel arra, hogy használt Termékek értékesítésével foglalkozik, továbbá az Igénybevevő nem minősül Fogyasztónak – kellékszavatosságot nem vállal.

6.23. A Szolgáltató a kellékszavatosság tekintetében a fentiektől abban az esetben jogosult eltérni, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.
Fogalmak

Igénybevevő: az ÁSZF 2.3. pontban meghatározott üzleti partner, aki Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatást vesz igénybe, különösen a Szolgáltató vevője (Intézmény, Vállalat, Viszonteladó), aki Terméket vásárol vagy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást vesz igénybe.

Viszonteladó: minden olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, továbbá minden olyan egyéni vállalkozó, amely a Szolgáltató Honlapján Viszonteladóként regisztrál és ezzel egyidejűleg a Szolgáltatóval Viszonteladói Keretszerződést köt.

Fogyasztó: a 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;


Letöltések:
Általános Szerződési Feltételek
Előnyeink
Miért használt gép? (Új helyett)
Nem kell vagyonokat költened csupán azért, hogy a géped egy hétig jól nézzen ki, profi vírusirtóval legyen felszerelve, és simán menjen vele a munka és a szórakozás. Ma már minden számítástechnikai eszköz abban a pillanatban „elavultnak” számít, amikor kiemeled dobozából. Nálunk minden felújított számítástechnikai termék prémium márkás alkatrészekből, precízen van összeállítva és szakszerű tesztelésen megy keresztül. Az újként vásárolthoz képest a tőlünk vett, felújított géped többet tudhat, olcsóbban juthatsz hozzá és akár jogtiszta szoftverrel és vírusirtóval is feltelepítjük. Az általunk kínált prémium minőségű világmárkákat gyakorlatilag örökéletűnek tervezik, így az előzetes használat a profi felújítást követően láthatatlan marad.
Szoftverek választéka és kedvező árak
A Microsoft® Authorized Refurbisher Partner minősítésünknek köszönhetően harmad áron telepítjük fel gépedre eredeti Windows 10 operációs rendszert, valamint G Data víruskereső szoftverrel lesz felszerelve. A MAR programkeretein belül kedvező áron juthatsz hozzá a Microsoft® Office 2016 irodai csomaghoz is, amely az MS Outlook, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Access, Publisher szoftvereket tartalmazza. Windows 10 Home már 7 500 Ft + Áfá (bruttó 9 525 Ft) –tól.
Garancia
Legtöbb termékünkre 1 év garanciát vállalunk, ezzel is biztosítva Téged, hogy egy szakmailag a Te igényeidnek megfelelően felkészített, tökéletesen működő felújított informatikai eszköz kerüljön hozzád. Valódi életérzést, valódi értéket szeretnénk teremteni számodra konfigurációnkkal, stabil szerviz hátterünkkel, biztonságos üzletpolitikánkkal.
24 órás szállítás
Házhozszállítási szolgáltatásunkkal minden munkanapon, az ország bármely pontjára, 24 órán belül, egyedi csomagolásunkban, juttatjuk el a megadott címre, a weboldalunkon megvásárolt termékünket. Mindennek egyértelmű előnye, hogy ugyan olyan kedvező feltételeket tudunk kínálni a vidéki megrendelőink számára, mint budapesti ügyfeleinknek.
Társadalmi felelősségvállalás
Minősítéseink
A PC Aréna rendszeresen támogatja a Transzplantációs Alapítványt.
A vásárlásaiddal őket is segíted!
A PC Aréna rendszeresen támogatja a Gyermekétkeztetési Alapítványt. A vásárlásaiddal őket is segíted!
Rólunk
Térkép
A PC Aréna a legnagyobb felújított számítástechnikai gépeket és alkatrészeket forgalmazó kereskedés Magyarországon. Microsoft Authorized Refurbisher és G-Data Gold Partner. PC Aréna egy olyan márka, amelyet megkérdőjelezhetetlen értékek támogatnak.
Feltételek magánszemélyeknek: Átvételi és fizetési módok  |   Általános szerződési feltételek
Feltételek vállalkozásoknak: Átvételi és fizetési módok  |   Általános szerződési feltételek
Impresszum
Copyright © 2000-2017 PC Aréna Kft Minden jog fenNtartva!