<
PC Aréna Kft. Általános szerződési feltételei megváltoztak!
A új Általános szerződési feltételek elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. A hatályos Általános szerződési feltételek-ért kattintson.
Elfogadom
A pcarena.hu oldalak cookie-kat (sütiket) használnak!
A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a felhasználói élmény fokozásában. Az oldalon használt sütik emlékeztetik a bejelentkezési adataira, és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához.
A cookie-k elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. További információért olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.
Elfogadom
Hívj minket: +36 70 702 73 62
0 termék, 0 Ft
Kosár
Termék Mennyiség Összesen
Bruttó végösszeg: 0 Ft
Tovább a kosárhoz
-->
6. JÓTÁLLÁS, A JÓTÁLLÁS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE,
KELLÉKSZAVATOSSÁG


6.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Internetes Áruházban forgalmazott Termékek használt Termékek, azokra az ÁSZF-ben rögzített szavatossági szabályok, továbbá a Szolgáltató, valamint a Termékek Gyártója által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. Tekintettel a Termékek használt voltára, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai a Szolgáltató által forgalmazott Termékekre nem vonatkoznak.

6.2. Tekintettel arra, hogy Igénybevevő sem az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, sem a Ptk. alapján nem minősül fogyasztónak, így a 2001. évi CVIII. törvény Szolgáltató és a Fogyasztó viszonyát rendező rendelkezései Igénybevevő vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

6.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen fejezetben meghatározott jótállás és szavatosság feltételeit az Igénybevevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően egyoldalúan módosítsa, vagy kiegészítse.

Jótállás

6.4. A Szolgáltató a jótállással kapcsolatos kötelezettségeit az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti.

6.5. A Szolgáltató az egyes Termékekre vállalt jótállás időtartamát a Honlapon tünteti fel. Amennyiben a Honlapon az adott Termékre vonatkozó jótállás időtartama nem kerül feltüntetésre, a Szolgáltató – eltérő megállapodás hiányában - az általa forgalmazott komplett számítógépekre és TFT monitorokra a Termék Igénybevevő vagy Igénybevevő képviseletében eljáró számára történő átadásától számított 12 (tizenkettő) hónap jótállást, minden egyéb más Termékre (ideértve az alkatrészt is) általánosan a Termék Igénybevevő vagy Igénybevevő képviseletében eljáró számára történő átadásától számított 6 (hat) hónap jótállást vállal.

6.6. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott Termékre a Termék gyártója által vállalt jótállási időből még hátra van, ez esetben a jótállás a Gyártó által megjelölt szakszervizben érvényesíthető. A jótállás érvényesítésének feltétele a Szolgáltató által a Termék értékesítésének vagy Szolgáltatás nyújtásának bizonylatául kibocsátott számla Igénybevevő által történő bemutatása.

6.7. A Felek a jótállás időtartama tekintetében a fentiektől abban az esetben térhetnek el, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.

6.8. A jótállási igény érvényesítésének feltételei:

(i) a Termék jótállási időn belül történő visszajuttatása a Szolgáltató részére, továbbá
(ii) a vásárlás tényének a Termék vásárlásakor kibocsátott számlával történő igazolása.

A hiba közlésére a Ptk. 6:162. § rendelkezései - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - értelemszerűen irányadók.

6.9. A Termék meghibásodása esetén a Szolgáltató átvételi elismervény ellenében átveszi az Igénybevevőtől a visszaszállított Terméket; a javított, vagy cserélt új Termék kizárólag ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak Szolgáltató részére történő átadásával vehető át.

6.10. A jótállási igény elvesztését vonják maguk után az alábbiak:
a) a jótállást jelző címke Termékről történő eltávolítása, letakarása vagy megsérülése;
b) a Termék helytelen üzembe helyezéséből, nem rendeltetésszerű, szakszerűtlen használatából, szállításából, tárolásából, átalakításából, bármilyen bővítéséből eredő meghibásodások;
c) a meghibásodás elemi csapás, túlfeszültség, vagy mechanikai sérülés miatt következett be;
d) a meghibásodott Terméket az Igénybevevő a Szolgáltató szervizétől eltérő szervizben javíttatta;
e) a Terméken elhelyezett azonosító címkét eltávolították, vagy megrongálódott;
f) ha a meghibásodás utólagosan beépített alkatrész hibájából, illetve módosítás során következett be.

6.11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fenti 6.10. pontban foglaltakból eredő bármely hiba esetén a jótállási igény elutasítására, emellett a fentiekkel kapcsolatban felmerült mindennemű költsége megtérítését követelheti az Igénybevevőtől.

A jótállási igény érvényesítése

6.12. Ha a Termék meghibásodására a jótállási időn belül kerül sor, és a jótállási igény érvényesítését kizáró okok nem állnak fenn, úgy az Igénybevevő a jótállási igényét - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint érvényesítheti azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Igénybevevő az elállás jogát kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha sem a Termék kijavítására, sem pedig a Termék kicserélésére nincs lehetőség.
Az Igénybevevő a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.

6.13. Csere esetén - amennyiben a hibás és a cserélt Termék között árkülönbözet áll fenn - az Igénybevevő köteles a hibás és a cserélt Termék napi ára közötti különbözetet megfizetni. Amennyiben az Igénybevevő a Termék cseréjét igényli, úgy a hibás Termék vételárának visszafizetésére nincs lehetőség.

6.14. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Terméket kizárólag funkcionális problémák esetében cserél, a Termék esztétikai hibái esetében a Termék cseréje nem követelhető.

6.15. A hibás Termék kicserélése esetén a Szolgáltató gazdagodási igénye a Ptk. 6:167. § alapján követelhető.

6.16. A jótállási igény érvényesítéséről - különös tekintettel a Termékek Szolgáltató részére történő be- illetve visszaszállításáról - az Igénybevevő köteles gondoskodni. A jótállási igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek az Igénybevevőt terhelik. A jótállási igény teljesítésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, a továbbiakban a Ptk. 6:166. § rendelkezései megfelelően irányadók.

6.17. A jótállási igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.

6.18. A jótállási igény ügyintézésére az alábbi módokon van lehetőség:
a) Személyesen, a Szolgáltató központi ügyfélszolgálatára történő beszállítással;
b) Csomagküldő szolgálattal történő megküldéssel;
c) Postai csomagként történő feladással;
d) Futárszolgálat által kézbesített csomagként;
e) Visszfuvarként, a futárszolgálat által kiszállított Termék átvételekor.

6.19. A hibás Terméket tartalmazó csomagnak lezártnak, biztonságosan kibéleltnek kell lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében.

6.20. A Szolgáltató kizárja a Termékek utánvétes csomagként történő átvételét.

6.21. A jótállási igény érvényesítése során cserélt, vagy javított Termékeket a Szolgáltató kiszállítja (kiszállíttatja) az Igénybevevő részére.

Kellékszavatosság

6.22. A Szolgáltató az általa forgalmazott Termékre (ideértve az alkatrészt is) – tekintettel arra, hogy használt Termékek értékesítésével foglalkozik, továbbá az Igénybevevő nem minősül Fogyasztónak – kellékszavatosságot nem vállal.

6.23. A Szolgáltató a kellékszavatosság tekintetében a fentiektől abban az esetben jogosult eltérni, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.
Fogalmak

Igénybevevő: az ÁSZF 2.3. pontban meghatározott üzleti partner, aki Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatást vesz igénybe, különösen a Szolgáltató vevője (Intézmény, Vállalat, Viszonteladó), aki Terméket vásárol vagy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást vesz igénybe.

Viszonteladó: minden olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, továbbá minden olyan egyéni vállalkozó, amely a Szolgáltató Honlapján Viszonteladóként regisztrál és ezzel egyidejűleg a Szolgáltatóval Viszonteladói Keretszerződést köt.

Fogyasztó: a 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;


Letöltések:
Általános Szerződési Feltételek
Társadalmi felelősségvállalás
Minősítéseink
A PC Aréna rendszeresen támogat Alapítványokat, vásárlásaival Őket is segíti!
Minőségünk tanúsítványai

Transzplantációs alapítvány
Újraszervezés Alapítvány
Gyermekétkeztetési Alapítvány
Facebook
Térkép
Információk
Copyright © 2000-2018 PC Aréna Kft Minden jog fenNtartva!