<
PC Aréna Kft. Általános szerződési feltételei megváltoztak!
A új Általános szerződési feltételek elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. A hatályos Általános szerződési feltételek-ért kattintson.
Elfogadom
A pcarena.hu oldalak cookie-kat (sütiket) használnak!
A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a felhasználói élmény fokozásában. Az oldalon használt sütik emlékeztetik a bejelentkezési adataira, és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához.
A cookie-k elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. További információért olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.
Elfogadom
Hívj minket: +36 70 702 73 62
0 termék, 0 Ft
Kosár
Termék Mennyiség Összesen
Bruttó végösszeg: 0 Ft
Tovább a kosárhoz
-->
4. FIZETÉSI MÓDOK, SZÁLLÍTÁS

Fizetési módok

4.1. A Szolgáltató által a Megrendelés összegének kiegyenlítéséhez elfogadott fizetési módok az alábbiak:
a) Készpénzfizetés;
b) Utánvéttel Fizetés;
c) Előre Utalás;
d) Utólagos Utalás;
e) Bankkártyás Helyszíni Fizetés;
f) Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce)

4.2. A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Utólagos Utalás engedélyezésének feltételévé teheti a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott pénzügyi kötelezettségvállalás vagy egyéb biztosíték nyújtását (a Viszonteladó azonnali beszedési megbízást ír alá, a Viszonteladó képviselője készfizető kezességi nyilatkozatot ír alá, jelzálogjog, bankgarancia, stb.).
A Szolgáltató pénzügyi kötelezettségvállalás vagy egyéb biztosíték hiányában nem bocsátja a Termékeket a Viszonteladó rendelkezésére a pénzügyi kötelezettségvállalás vagy egyéb biztosíték nyújtásáig. A Viszonteladó ebből eredő bármely káráért a Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget.

4.3. Bankkártyás Helyszíni Fizetés esetén a bank felé felmerülő díjakat nettó 200.000,- Ft azaz kettőszázezer forintos vásárlási értékig a Szolgáltató köteles kiegyenlíteni; 200.001,- Ft azaz kettőszázezer egy forint felett a Szolgáltató jogosult a megrendelés végösszegének 2%-át bankkártya terminál-használati díj jogcímen az Igénybevevő részére kiszámlázni.

4.4. Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce) esetén a bank felé felmerülő díjakat nettó 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forintos vásárlási értékig a Szolgáltató köteles kiegyenlíteni; 200.001,- Ft, azaz Kettőszázezer-egy forint felett a Szolgáltató jogosult a megrendelés végösszegének 2%-át E-commerce szolgáltatási díj jogcímen az Igénybevevő részére kiszámlázni. Az E-commerce fizetés menetét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Szállítás, a szállítás költségei

4.5. A Felek között létrejött Adásvételi Szerződés a Termék Igénybevevő vagy annak képviselője, közreműködője által történő átvételével, valamint a Termék számlán szereplő vételárának maradéktalan megfizetésével minősül teljesítettnek.

4.6. A megrendelt Termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Termék Igénybevevő vagy annak képviselője által történő átvételekor száll át az Igénybevevőre.

4.7. A Szolgáltató teljesítési segédet jogosult igénybe venni a megrendelt Termék Igénybevevő részére történő szállításához.

4.8. A Szolgáltatót terhelik a Magyarország területén történő szállítás költségei, amennyiben a megrendelt Termék nettó értéke meghaladja a Szolgáltató Honlapján közzétett díjmentes szállítást biztosító összeghatárt. A fenti összeget el nem érő Megrendelések esetében a szállítás költségeit az Igénybevevő köteles megfizetni a kibocsátott számla szerint. A szállítási költség ez esetben a számlán részletezésre kerül.

4.9. A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli az Igénybevevő által tévesen vagy pontatlanul megadott Megrendelésre visszavezethető késedelemért, illetve károsodásért.

4.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a Megrendelések szállítási díjait egyoldalúan megváltoztassa. A változtatás a Szolgáltató Honlapjáról elérhető on-line díjjegyzék módosításának Honlapon történő közzétételével lép hatályba. A változtatás kizárólag a módosítás Honlapon történő közzétételét követő Megrendeléseket érinti.

4.11. Amennyiben a Felek egyedi megrendelés teljesítésében állapodtak meg, a szállítás költségei minden esetben egyedi díjszabás szerint kerülnek megállapításra.

4.12. Abban az esetben, ha azonos napon több Megrendelés is beérkezik a Szolgáltató részére, a Megrendeléseket a Szolgáltató a szállítási költség viselése szempontjából külön veszi figyelembe. A fenti esetben a Szolgáltató kizárólag a díjmentes szállítást biztosító összeghatárt meghaladó egyes Megrendelések szállítási költségét viseli.

4.13. Amennyiben az Igénybevevő a későbbi Megrendelés leadásakor kifejezetten kéri a Megrendelés összevonását a korábbi, még nem teljesített Megrendeléssel – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még mód nyílik – a Szolgáltató jogosult a Megrendelések összevonására, azonban a már elindított Megrendelések utólagos összevonására nincs lehetőség.

4.14. Igénybevevő felel a Megrendelés során a Termék kiszállítási címeként (teljesítési hely) megadott cím és egyéb információk pontosságáért, annak helyességét Szolgáltató nem ellenőrzi, erre tekintettel a kiszállítási cím téves vagy pontatlan megadására visszavezethető esetleges kárt Szolgáltató nem téríti meg Igénybevevő részére.

5. SZÁMLÁZÁS, A KÉSEDELEM JOGKÖVETKEZMÉNYEI, TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Számlázás

5.1. A Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított on-line megrendelőlapon az Igénybevevő által leadott és Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés és az abban megjelölt számlázási adatok szolgálnak a számla kibocsátásának alapjául. A számla a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával egyidejűleg, elektronikus levélben kerül megküldésre az Igénybevevő részére. A kibocsátott számla iktatásra kerül, mely utólag is hozzáférhető a számla kibocsátásától számított 3 (három) hónapig.

5.2. Az Igénybevevő köteles a számla ellenértékének teljes összegét megfizetni a Szolgáltató részére a számlában megjelölt időpontig.

5.3. A számlával kapcsolatban előterjesztett kifogás nem jogosítja fel az Igénybevevőt a számla kiegyenlítésének megtagadására. A számlával kapcsolatos kifogás kizárólag írásban, a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül tehető. A kifogás elbírálását követően a Szolgáltató szükség szerint helyesbítő számlát állít ki.

A késedelem jogkövetkezményei

5.4. A számlában megjelölt fizetési határidő eredménytelen eltelte esetében a Szolgáltató jogosult fizetési felszólítást küldeni az Igénybevevő részére, továbbá a késedelmes fizetés adminisztrációs költségeként egyszeri 5.000,- Ft-ot, azaz ötezer forint összeget az Igénybevevő részére késedelmi kötbérként kiszámlázni, valamint a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalányt érvényesíteni. A fentieken túl a Szolgáltató jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására. Az Igénybevevő köteles a megrendelés összegét, továbbá annak késedelmi kamatait, behajtási költségátalányt, illetve a felmerült késedelmi kötbér összegét 10 (tíz) munkanapon belül megfizetni.

5.5. A fenti fizetési feltételek megszegése, illetve fizetési késedelem fennállása esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a halasztott fizetést (Utólagos Utalás) engedélyezte, azt azonnal esedékessé tegye, továbbá az Igénybevevővel kötött szerződéseket (így különösen a Viszonteladói Keretszerződést, Adásvételi Szerződést stb.) felülvizsgálja, azokat azonnali hatállyal felmondja, Szolgáltató jogosult továbbá Viszonteladótól a viszonteladói státuszt megvonni.

5.6. A Szolgáltató jogosult az Igénybevevővel szembeni követeléseit harmadik személyre szabadon engedményezni, továbbá a fennálló tartozás tényéről harmadik személy vagy szervezet részére felvilágosítást adni.

5.7. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Viszonteladó folyamatban lévő garanciális ügyei elintézésének felfüggesztésére a Szolgáltató követelésének kielégítéséig terjedő időtartamra.

5.8. A Szolgáltató jogosult az Igénybevevő fizetési késedelme esetén a megrendelt Termék Igénybevevő részére történő átadását a Termék teljes ellenértékének kiegyenlítéséig megtagadni.

Tulajdonjog fenntartása

5.9. A Szolgáltató a megrendelt Termékek tulajdonjogát az Igénybevevő fennálló tartozásának maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja. Az Igénybevevő köteles tűrni a Szolgáltató tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett jogszerű intézkedéseit.

5.10. A tesztelés és bemutató céljából az Igénybevevőnek átadott Termékek a Szolgáltató tulajdonában maradnak, ezen Termékeket az Igénybevevő kizárólag a Szolgáltató által meghatározott célra használhatja. A tesztelés és bemutató céljából az Igénybevevőnek átadott Termékek értékcsökkenését az Igénybevevő köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.

5.11. A Szolgáltató tulajdonjogának fenntartása alatt amennyiben Igénybevevő a Terméket használja, a Szolgáltatóval szemben minden olyan kárért felel, amely a Termék használata nélkül nem következett volna be. Ebben az esetben a Termék őrizetéről a Szolgáltató költségére és veszélyére az Igénybevevő mindaddig köteles gondoskodni, amíg a Szolgáltató a Terméket át nem veszi. Az Igénybevevő a Terméket költségei megtérítéséig visszatarthatja.
Fogalmak

Készpénzfizetés: a Termék vásárlásával egyidejűleg a számla kiegyenlítése az Igénybevevő által készpénz átadásával megtörténik a Szolgáltató székhelyén;

Utánvéttel Fizetés: kiszállítás esetén a Termékről kiállított számla kiegyenlítése a megrendelés átvételének időpontjában történik meg készpénzfizetéssel a futárszolgálattól kapott készpénzbevételi bizonylat ellenében;

Előre Utalás: a Megrendelés visszaigazolását követően a Szolgáltató elkészíti az előlegszámlát, melyet elektronikus levélben vagy faxon továbbít az Igénybevevő felé, aki ez alapján előre átutalja az előlegszámlán szereplő összeget az előlegszámlán feltüntetett fizetési határidőig, a Szolgáltató előlegszámlán feltüntetett banknál vezetett bankszámlájára. A Termék átvételére kizárólag az előlegszámlán szereplő összegnek a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően van lehetőség;

Utólagos Utalás: Utólagos Utalással kizárólag a Szolgáltató által megbízhatónak ítélt, rendszeres vásárlásokat lebonyolító Viszonteladók élhetnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésére álló kereskedelmi-, illetve pénzügyi referenciák alapján a Viszonteladókat megfelelőnek minősítse az Utólagos Utalással történő fizetésre. A Viszonteladó vállalja, hogy az Utólagos Utalással kiegyenlítendő számlákat a számlán feltüntetett fizetési határidőig kiegyenlíti;

Bankkártyás Helyszíni Fizetés: A Szolgáltató lehetőséget biztosít bankkártyás fizetésre a Szolgáltató székhelyén történő személyes vásárlás esetén, melyet a Szolgáltató számlavezető bankja által biztosított bankkártya terminálon keresztül lehet lebonyolítani;

Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce): A Szolgáltató lehetőséget biztosít weboldalán a megrendelt Termékek vételárának bankkártyával történő kiegyenlítésére az UniCredit Bank Hungary Zrt. online felületén keresztül. Az E-Commerce vásárlás esetén a Megrendelés leadásával egyidejűleg a Termék ellenértéke is kiegyenlítésre kerül. A sikeres banki tranzakciót követően a Szolgáltató értesítést kap, mely alapján elkészíti a számlát. A Termék átvételére kizárólag a számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően van lehetőség;Letöltések:
Általános Szerződési Feltételek
Tudnivalók az E-commerce fizetésről

Társadalmi felelősségvállalás
Minősítéseink
A PC Aréna rendszeresen támogat Alapítványokat, vásárlásaiddal Őket is segíted!
Minőségünk tanúsítványai

Újraszervezés Alapítvány
Gyermekétkeztetési Alapítvány
A PC Aréna munkaállomásait és szervereit az ESET megoldásai védik!
Facebook
Térkép
Információk
Copyright © 2000-2019 PC Aréna Kft Minden jog fenNtartva!