<
PC Aréna Kft. Általános szerződési feltételei megváltoztak!
A új Általános szerződési feltételek elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. A hatályos Általános szerződési feltételek-ért kattintson.
Elfogadom
A pcarena.hu oldalak cookie-kat (sütiket) használnak!
A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a felhasználói élmény fokozásában. Az oldalon használt sütik emlékeztetik a bejelentkezési adataira, és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához.
A cookie-k elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. További információért olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.
Elfogadom
Hívj minket: +36 70 702 73 62
0 termék, 0 Ft
Kosár
Termék Mennyiség Összesen
Bruttó végösszeg: 0 Ft
Tovább a kosárhoz
-->
7. HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

7.1. A Szolgáltató hivatalos Honlapja az alábbi címen érhető el: https://www.pcarena.hu

7.2. A Honlap használatával az Igénybevevő elfogadja a jelen fejezet szerinti Honlap Felhasználási Feltételeket.

7.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Honlap Felhasználási Feltételeket az Igénybevevők, mint felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Igénybevevő a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – a Honlapra történő belépéssel – elfogadja a módosított Honlap Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltatás

7.4. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban az Igénybevevő megértette és elfogadja az alábbiakat:

a) A Szolgáltató rendszerében történő regisztráció során az Igénybevevő köteles a regisztrációs űrlap kötelezően kitöltendő mezőit a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni;
b) A Honlapon megadott jelszó titkosságának megőrzéséért kizárólag az Igénybevevő tartozik felelősséggel;
c) Az Igénybevevő köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót az Igénybevevő felhasználói azonosítójával kapcsolatos bármely jogosulatlan használatról;
d) Az Igénybevevő szerződéskötési képessége korlátozott, a szerződéskötésre kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az Igénybevevő a jelen ÁSZF 2.3. pontjában szereplő vásárlói specifikációnak megfelel;
e) Az Igénybevevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérésére időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő Adatokat nyújt magáról, különös tekintettel pénzforgalmi jelzőszámára. Az Igénybevevő köteles a fenti Adatokat naprakész állapotban rendelkezésre bocsátani.

7.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy internetes adatbázisából külön értesítés nélkül törölje azon Igénybevevőket, akik bármely más cég nevével vagy elektronikus levelezési címével visszaélnek, illetőleg valótlan Adatot adnak meg.

7.6. Amennyiben az Igénybevevő megnevezése vagy egyéb azonosításra alkalmas Adata nem azonosítható, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Igénybevevő kilétét további Adat, az Igénybevevő azonosítására alkalmas dokumentum igénylésével ellenőrizze.

7.7. Amennyiben a Szolgáltató valótlan Adatok használatát vélelmezi, a Szolgáltató jogosult az Igénybevevő hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

7.8. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a fenti 7.4. pontban meghatározott kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért.

7.9. Az Igénybevevő megértette és hozzájárul ahhoz, hogy Adatait, a Szolgáltató gyűjtse, rendszerébe integrálja, valamint az összegyűjtött Adatokat anonim statisztikai célokra felhasználja.

7.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást bármely Igénybevevő felé indokolás nélkül megtagadja; a Szolgáltatás megtagadásából eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Tartalom

7.11. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap on-line frissülő tájékoztató oldal, amivel a Szolgáltató az interneten keresztül tájékoztatja az Igénybevevőket, vásárlóközönségét. A Honlapon található információk, Termékre vonatkozó adatok nem teljes körűek, a termékleírásban szereplő paraméterek a Termék legfontosabb paramétereit tartalmazzák, a Szolgáltató az adatok pontosságáért felelősséget nem vállal.

7.12. A Honlapon szereplő képek kizárólag illusztrációk, amik a Termék felépítését, formáját illetve bizonyos esetekben a színét mutatják, semmilyen esetben sem az állapotát vagy felszereltségét, ezért a meghirdetett Termék és a képen szereplő Termék közötti eltérésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

7.13. A Honlapon szereplő árak nettó árak, amit a Honlap regisztrált Igénybevevői kizárólag a 7.23. pont szerinti regisztrációt követő bejelentkezés után tekinthetnek meg.

7.14. A Szolgáltató által elérhetővé tett Partnerprogram kizárólag a Viszonteladóként regisztrált Igénybevevők számára érhető el. A Partnerprogramhoz a Viszonteladó bármikor csatlakozhat, amennyiben azt a Szolgáltató engedélyezi. A Partnerprogramhoz való hozzáférés engedélyezése a Szolgáltató kizárólagos joga, azt a Viszonteladó részére indoklás nélkül megtagadhatja.

7.15. A Partnerprogram használatával a Viszonteladó elfogadja, hogy bármilyen, a Honlap működésével kapcsolatosan fellépő hiba, esetleges téves információ megjelenéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, az Igénybevevő ebből eredően semminemű kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

7.16. Az alábbi esetekben a Szolgáltató mindennemű értesítés nélkül törölheti a Szolgáltatás Igénybevevőjét:

a) a Honlap számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking),
b) a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése,
c) a Honlapon szereplő tartalmak a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli publikálása, másolása.

Szavatosság kizárása

7.17. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlapon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

7.18. A Szolgáltató Honlapja olyan, nem a Szolgáltató által üzemeltetett internetes oldalakra vezető kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók által üzemeltetett oldalakra vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.19. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az olyan károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a pcarena.hu domain alatt található oldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, a Honlap illetéktelen személy vagy program által történő megváltoztatásából keletkeznek, valamint amelyek az információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy egyéb technikai problémából adódnak, továbbá a banki fizetési rendszer hibáiért sem.

7.20. Az Igénybevevő köteles minden tőle elvárhatót megtenni Adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. Az Igénybevevő felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

7.21. A Szolgáltató Honlapjának működését a Gecko, KHTML, illetve Trident megjelenítőmotorok valamelyikét (vagy ezek továbbfejlesztett változatát) használó böngészők legújabb, aktuális verzióinak használata mellett tudja garantálni. Régebbi programváltozat használata esetén bizonyos funkciók nem, vagy hibásan működhetnek; a Honlap megjelenítésében, viselkedésében hibák léphetnek fel.

Regisztráció / visszajelzés / adatmódosítás / adattörlés

7.22. A Honlapon történt regisztrációt a Szolgáltató - a jelen ÁSZF 7.4. pontjában foglalt szerint beérkezett Adatok áttekintését követően - 1 munkanapon belül feldolgozza. Amennyiben az Igénybevevő Adatai megfelelnek jelen ÁSZF 2.3. és a 7.4. pontban foglaltaknak, a Szolgáltató regisztrálja az Igénybevevőt a Honlap felhasználó-adatbázisában.

7.23. A regisztráció eredményéről a Szolgáltató a regisztrációs űrlapon az Igénybevevő által megadott e-mail címre egy alkalommal értesítést küld.

7.24. A Szolgáltató a 7.23. pontban foglaltakkal teljesülésével egyidejűleg hozzáférést biztosít az Igénybevevő részére a Szolgáltató Honlapjának zárt, regisztráció nélkül nem elérhető felületéhez, tartalmához illetve Szolgáltatásaihoz.

7.25. Az Igénybevevő regisztrációs Adatait – a felhasználói azonosító, illetve a számla kiállításához szükséges, Adatok (cégnév, székhely, adószám) kivételével – a Honlapra belépve módosíthatja azzal, hogy a Honlapon történt regisztráció során megadott, a számla kiállításához szükséges Adatok (cégnév, székhely, adószám) változását Adatváltozás Bejelentő Lapon köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 3 (három) napon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A felhasználói azonosító módosítása kizárólag a Szolgáltatónak elektronikus úton küldött levélben kezdeményezhető. Igénybevevő által használt felhasználói azonosító módosításához a Szolgáltató jogosult az Igénybevevőtől egyedi azonosítást igényelni, így a Szolgáltató kérheti, hogy az Igénybevevő:
a) a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást;
b) küldje el a Szolgáltató részére a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát.

7.26. Az Igénybevevő bármikor kezdeményezheti regisztrációjának törlését. A törlési igényről az Igénybevevő köteles elektronikus úton küldött levélben tájékoztatni a Szolgáltatót. Ebben az esetben a levélnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) Igénybevevő neve
b) Igénybevevő felhasználói azonosítója
c) Igénybevevő telefonszáma

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Igénybevevő által kezdeményezett adattörlés előtt az Igénybevevő kilétét további Adat, illetve az Igénybevevő azonosítására alkalmas dokumentum igénylésével ellenőrizze. A Szolgáltató a törlési igénytől számított 5 (öt) munkanapon belül törli az Igénybevevő, mint felhasználó által megadott regisztrációs adatokat. Az Igénybevevő megértette és elfogadja, hogy a regisztráció törlése végleges törlés, ami után az Igénybevevőhöz tartozó Adat, esemény nem reprodukálható, illetve a törlés előtti állapot visszaállítására nincs lehetőség.
A pcarena.hu használatával automatikusan elfogadod a felhasználási feltételeket !
Amennyiben a leírt pontok valamelyikével nem értesz egyet vagy nem fogadod el, ne nyisd meg a weboldalainkat!

A Szolgáltató Honlapjának működését a Gecko, KHTML, illetve Trident megjelenítőmotorok valamelyikét (vagy ezek továbbfejlesztett változatát) használó böngészők legújabb, aktuális verzióinak használata mellett tudja garantálni. Régebbi programváltozat használata esetén bizonyos funkciók nem, vagy hibásan működhetnek; a Honlap megjelenítésében, viselkedésében hibák léphetnek fel.

© Ez a honlap a PC Aréna Kft tulajdona.
A honlapon található szövegek, képek és egyéb elemek szerzői jogvédelem alatt állnak, annak másolása, reprodukálása a PC Aréna Kft írásbeli engedélye nékül tilos!


Letöltések:
Általános Szerződési Feltételek
Társadalmi felelősségvállalás
Minősítéseink
A PC Aréna rendszeresen támogat Alapítványokat, vásárlásaiddal Őket is segíted!
Minőségünk tanúsítványai

Újraszervezés Alapítvány
Gyermekétkeztetési Alapítvány
A PC Aréna munkaállomásait és szervereit az ESET megoldásai védik!
Facebook
Térkép
Információk
Copyright © 2000-2019 PC Aréna Kft Minden jog fenNtartva!